КОНТРОЛЕР ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА
ДОЗИРАЩИ ПРОЦЕСИ

Moduls PC208 pc208i

 

 

 

 

Предназначение:

PC208

КОНТРОЛЕР ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА
ДОЗИРАЩИ ПРОЦЕСИ

дозиране лентови везни контролер

Предназначение:

Контролерът е предназначен да управлява процеси на тегловно рецептурно дозиране по зададен от потребителя алгоритъм (потребителски програми и рецепти). Паралелно на дозиращия, контролерът може да управлява и други процеси (например транспортни).

Технически характеристики:

Захранващо напрежение: от 187 до 242V AC, 50 +/- 2Hz.
Температура:
работна: от -5 до 40°C;
температура на съхранение: -25 до 50°C.
Степен на защита: IP20. Контролерът е предназначен за монтаж в пулт, осигуряващ по-висока степен на защита (поне IP54).

Тензометричен вход:

тип АЦП: сигма-делта модулация, 19 бита разделителна способност (524 288 деления);
измерване: линейно пропорционално;
обхват: до 3.5 mV/V;
начин на свързване на тензодатчиците: шестпроводно;
честота на измерване: 25 или 50Hz (през 40 или 20mS);
степени на филтрация: избираема от потребителските програми;
температурен дрейф:
дрейф на нулата (без зеротрекинг): до 2 ppm°C;
дрейф на чувствителността: до 1 ppm°C.
галванична изолация – не по-малко от 250V DC / pic AC.

Захранване на тензодатчиците:

напрежение: променливо 5V p/p.
ток: до 70mA (до 70Ω еквивалентно съпротивление на тензодатчиците).

Комуникационен интерфейс:

RS485 или RS232C (по предварителна заявка на потребителя);
галванична изолация – не по-малко от 500V DC / pic AC;
скорост: избираема от 4,8 до 115.2 килобита за секунда;
комуникационин протоколи: Modbus RTU, АSCII протокол (различен от Modbis ASCII).

Дискретни входове:

до 48 броя в модули по 16бр;
входно напрежение на задействане: от 12 до 30V DC;
консумиран ток: до 10mA при 24V.

Дискретни изходи:

– до 32 изхода тип ‘отворен колектор’ в модули по 16бр.;
– напрежение на комутация от 12 до 30V DC;
– комутириран ток: до 200mA на изход.

Дисплей (течнокристален – 2×16 символа, кирилизиран):

Горен ред:
два разряда за показване на текущата фаза на Програма А;
общо тегло във везната;
символ за неуспокоено тегло.
Долен ред – избираема с бутон текуща информация:
номер на текущата рецепта;
текущ брой шаржове (зададени и изпълнени);
номер на дозирания в момента материал и неговото нетно тегло;
текущ номер на дозировката в рецептата.

Клавиатура:

Горен ред:
бутон за нулиране на везната;
20 функционални и цифрови бутони.

Външен дисплей: модулът е със собствено захранване 220VAC и може да бъде разположен на отдалечено от процесорния модул място. Предназначението на модула е да показва с по-голями цифри и с по-голяма яркост стойността на текущото брутно тегло във везната.

Функционални възможности:

свободно избираемо (програмируемо) външно деление;
програмируеми разряди на показваното тегло;
програмируеми обхвати;
цифрова настройка (еталониране) на везната;
програмируем автоматичен зеротрекинг (следене на нулата);
едновременно изпълнение на 4 потребителски програми;
възможност за многостепенно рецептурно дозиране на 24 материала в 86 запаметени рецепти. Рецептите (вкл. последователността на дозиране) се задават от потребителя;
възможност за дозиране с нарастващо или намаляващо тегло (пълнене или празнене);
специфични опции, осигуряващи пълноценно дозиране за различните материали;
два вида многостепенни цифрови филтри за измерваното тегло;
aрхивиране:
– номер на изпълнената рецепта;
– брой изпълнени шаржове;
– общо количество (за всички дозирани материали) в тонове;
– статус на дозирането;
– начално време на стартиране: дата, час, минути (по комуникационния интерфейс се предава и месецът);
– крайно време на изпълнение: дата, час, минути (по комуникационния интерфейс се предава и месецът);
– количества в тонове за материали с номера от 1 до 24;
– отделни броячи по материали (‘със’ и ‘без’ нулиране).
Всички данни и архиви на контролера се запазват за период без захранване минимум 5 години. Отпадане на захранващото напрежение не води до срив на започнатия процес!
Програмирането на потребителските програми се извършва през серийния интерфейс на контролера. Програмират се и конфигурационните параметри.
Потребителските програми могат да се въвеждат през клавиатурата на контролера.