1. Инсталация за дозиране на изпразване в две позиции.

Инсталацията е предназначена да зарежда периодично два миксера със задаваемо количество материал. При изпразване на везната тя автоматично се зарежда с материал от аспирирана приемна кабина.

Дозирането се осъществява с реверсивен шнек с честотно регулиране на оборотите.

Повърхностите в контакт с материала са от неръждаема стомана AISI 304.

2. Везна за измерване в поток.

Везната е предназначена да измерва преминаващото количество материал (брашно), да показва текущата производителност (t/h) и да архивира преминалите количества.