КОНТРОЛЕР ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДОЗИРАЩИ ПРОЦЕСИ

PC206_LEFT PC206_BACK

 

Предназначение:

Контролерът е предназначен да управлява процеси на тегловно дозиране по зададен от потребителя алгоритъм (потребителски програми). Паралелно на дозиращия процес, контролерът може да управлява и втори (например транспортен). Предназначен е да дозира до 8 материала (вкл. рецептурно – до 100 рецепти в паметта на контролера).
Контролерът се използва най-вече за управление на пакетиращи машини.
Технически характеристики:

Външни габаритни размери: 144 x 72 x 140mm.
Захранващо напрежение: от 187 до 242VAC, 50 ± 1 Hz.
Температура:
– работна: от -5 до 40°C;
– на съхранение: от -20 до 50°C.
Степен на защита: IP20. Контролерът е предназначен за монтаж в пулт, осигуряващ по-висока степен на защита (поне IP54). Възможно е да се достигне защита IP66.

Тензометричен вход:

– тип АЦП: сигма-делта модулация, 19 бита (524288 деления);
– измерване: линейно пропорционално;
– обхват: до 3.5 mV/V;
– начин на свързване на датчиците: шестпроводно;
– честота на измерване: 25 или 50Hz (през 40 или 20mS);
– степен на филтрация: избираема от потребителската програма;
– температурен дрейф:
– дрейф на нулата (без зеротрекинг): до 2 ppm/°C;
– дрейф на чувствителността: до 1 ppm/°C;
– галванична изолация – не по-малко от 500VDC / pic AC.

Захранване на тензодатчиците:

– напрежение: променливо 5V p/p;
– ток: до 100mA (до 50Ω еквивалентно съпротивление на тензодатчиците).

Комуникационен интерфейс:

– RS485 или RS232 (по заявка на потребителя);
– галванична изолация – не по-малко от 500VDC / pic AC;
– скорост: избираема от 4,8 до 115.2 килобита за секунда;
– комуникационин протоколи: Modbus RTU, АSCII протокол (различен от Modbis ASCII).

Аналогов изход (опция):

– 16 бита разделителна способност;
– точност: по-добра от 0.05%;
– избираеми обхвати: 0 – 5V, 0 – 20mA, 4 – 20 mA, 0 – 24 mA;
– програмируем диапазон (тегло за 100% от обхвата);
– програмна настройка на офсета и предавателния коефициент.

Дискретни входове:

– 8 броя (6 броя при конфигурация с аналогов изход);
– входно напрежение на задействане: от 12 до 30V DC;
– консумиран ток: до 10mA при 24V;
– вътрешен захранващ източник на нестабилизирани 24V DC.

Дискретни изходи:

– 8 броя, тип ‘отворен колектор’, комутиращи 24VDC (4 броя при конфигурация с аналогов изход);
– за комутация на постояннотокови консуматори за напрежение до 30VDC;
– комутириран ток: до 250mA на изход.
Дискретните входове и изходи са разположени на допълнителен модул на контролера (Този допълнителен модул има вариант с аналогов изход, 6 DI и 4 DO.) Всички те използват общ захранващ източник за 24V, и са с обединен минусов полюс (обща маса). Всички заедно са галванично изолирани от тензометричния вход и от комуникационния интерфейс за напрежение не по-малко от 500VDC / pic AC.

Дисплей:

– лява секция – два разряда за показване на текуща фаза на Програма А, или допълнителна информация при нестартирана програма:
– тегло в зоната на нулата;
– възприета тара;
– неуспокоена везна;
– показване на запаметено тегло.
– дясна секция – шест разряда за показване на измереното тегло (брой измерени предмети, или дебит), или избрани с функция на контролера стойности.

Клавиатура:

– бутон за нулиране ‘-0-‘;
– бутон с избираемо предназначение ‘*’;
– 4 функционални бутона.
Функционални възможности:

– свободно избираемо (програмируемо) външно деление;
– програмируеми разряди на показваното тегло;
– програмируеми обхвати;
– цифрова настройка на везната;
– програмируем автоматичен зеротрекинг;
– броячен режим;
– изпълнение на две потребителски програми (A и B);
– възможност за грубо и фино дозиране на повече от един материал (рецептурно дозиране на до 8 компонента) с използване на 16 тегловни задания;
– възможност за дозиране с нарастващо или намаляващо тегло (пълнене или празнене);
– възможност за отчитане с измерване на дебит (transflow);
– специфични опции, осигуряващи пълноценно изпълнение на дозиращ процес;
– архивиране на преминали количества:
– 10 брояча ‘с нулиране’ (натрупване на тегло и брой дози);
– 10 брояча ‘без нулиране’ (натрупване на тегло и брой дози);
– времеви архив на последните изпълнения по материали. Всички данни и архиви на контролера се запазват за период без захранване минимум 5 години. Отпадане на захранващото напрежение не води до срив на процеса!
За контролера има разработен програматор на PC под Windows.